Citaat

118 Citaat van Marcus Aurelius (2024 Update)

Marcus Aurelius, een van de meest bekende keizers van het Romeinse rijk, staat niet alleen bekend om zijn leiderschap, maar ook om zijn diepgaande levensfilosofie. Na een rijk en tumultueus leven heeft Marcus Aurelius lessen achtergelaten over innerlijke kracht en geduld. In dit artikel zullen we de gedachten van Marcus Aurelius verkennen aan de hand van gedenkwaardige citaten van hem.

Citaat van Marcus Aurelius
Citaat van Marcus Aurelius

Citaten van Marcus Aurelius

 1. “Je hebt macht over je geest – niet over externe gebeurtenissen. Realiseer dit en je zult kracht vinden.”

 2. “Verdwaal in de schoonheid van het leven. Kijk naar de sterren, en zie jezelf met hen rennen.”

 3. “De geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.”

 4. “Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.”

 5. “Verspil geen tijd meer met discussiëren over wat een goed mens zou moeten zijn. Wees er een.”

 6. “Als je van streek bent door iets externs, komt de pijn niet door het ding zelf, maar door jouw schatting ervan; en dit kun je op elk moment intrekken.”

 7. “Wanneer je ‘s ochtends wakker wordt, denk dan aan wat een voorrecht het is om te leven, om te denken, om te genieten, om lief te hebben …”

 8. “De beste wraak is om niet zoals hem te zijn die de verwonding heeft veroorzaakt.”

 9. “De ziel wordt geverfd met de kleur van haar gedachten.”

 10. “Men moet niet de dood vrezen, maar eerder vrezen nooit te beginnen met leven.”

 11. “Accepteer de dingen waaraan het lot je bindt, en hou van de mensen met wie het lot je samenbrengt, maar doe dit met heel je hart.”

 12. “Laat de toekomst je nooit verstoren. Je zult het ontmoeten, als je moet, met dezelfde wapens van rede die je vandaag tegen het heden wapenen.”

 13. “Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.”

 14. “Wanneer je op het punt staat om kritiek te leveren op iemand, stel jezelf dan de volgende vraag: Welke fout van mij lijkt het meest op degene die ik op het punt sta te bekritiseren?”

 15. “Als iemand mij kan laten zien dat wat ik denk of doe niet juist is, zal ik graag veranderen, want ik zoek de waarheid, waardoor niemand ooit echt geschaad is. Het is de persoon die volhardt in zijn zelfbedrog en onwetendheid die geschaad wordt.”

 16. “Ik heb me vaak afgevraagd hoe het komt dat iedere man meer van zichzelf houdt dan van alle andere mensen, maar toch minder waarde hecht aan zijn eigen mening over zichzelf dan aan de mening van anderen.”

 17. “Als het niet goed is, doe het dan niet; als het niet waar is, zeg het dan niet.”

 18. “Het doel van het leven is niet om aan de kant van de meerderheid te staan, maar om te ontsnappen aan het vinden van jezelf in de rijen van de waanzinnigen.”

 19. “Weinig is nodig om een gelukkig leven te leiden; het zit allemaal in jezelf, in je manier van denken.”

 20. “Wanneer je ‘s ochtends wakker wordt, zeg dan tegen jezelf: de mensen waarmee ik vandaag te maken zal hebben zullen bemoeizuchtig, ondankbaar, arrogant, oneerlijk, jaloers en nors zijn. Ze zijn zo omdat ze geen goed van kwaad kunnen onderscheiden. Maar ik heb de schoonheid van goed gezien, en de lelijkheid van kwaad, en heb erkend dat de misdadiger een aard heeft die verwant is aan de mijne – niet van hetzelfde bloed en geboorte, maar wel hetzelfde verstand, en een deel van het goddelijke bezit. En dus kan niemand mij kwaad doen. Niemand kan mij betrekken in lelijkheid. Noch kan ik boos zijn op mijn familielid, of hem haten. We zijn geboren om samen te werken zoals voeten, handen en ogen, zoals de twee rijen tanden, boven- en onderkaak. Elkaar belemmeren is onnatuurlijk. Boos worden op iemand, je rug naar hem toekeren: dit is onnatuurlijk.”

 21. “De beste wraak is niet zoals je vijand te zijn.”

 22. “Verwerp je gevoel van letsel en het letsel zelf verdwijnt.”

 23. “Leid een goed leven. Als er goden zijn en ze rechtvaardig zijn, dan zullen ze er niet om geven hoe vroom je bent geweest, maar zullen ze je verwelkomen op basis van de deugden waarnaar je hebt geleefd. Als er goden zijn, maar onrechtvaardig, dan zou je ze niet willen aanbidden. Als er geen goden zijn, dan zul je verdwenen zijn, maar een nobel leven hebben geleid dat zal voortleven in de herinneringen van je geliefden.”

 24. “Wanneer een ander jou de schuld geeft of een hekel aan je heeft, of mensen soortgelijke kritieken uiten, ga naar hun zielen, dring binnen en zie wat voor soort mensen ze zijn. Je zult beseffen dat er geen reden is om geplaagd te worden door angst dat ze een bepaalde mening over jou moeten hebben.”

 25. “Hoe veel ernstiger zijn de gevolgen van boosheid dan de oorzaken ervan.”

 26. “De eerste regel is om een onbezorgde geest te behouden. De tweede is om de dingen recht in het gezicht te kijken en ze te kennen voor wat ze zijn.”

 27. “Doe niet alsof je tienduizend jaar zult leven. De dood hangt boven je. Terwijl je leeft, zolang het in je macht ligt, wees goed.”

 28. “Zie jezelf als dood. Je hebt je leven geleefd. Neem nu wat er over is en leef het op de juiste manier. Wat geen licht uitstraalt, creëert zijn eigen duisternis.”

 29. “Hier is een regel om te onthouden voor de toekomst, wanneer iets je verleidt om bitter te voelen: niet “Dit is pech”, maar “Dit waardig dragen is geluk.”

 30. “Kijk goed in jezelf; er is een bron van kracht die altijd zal opkomen als je altijd kijkt.”

 31. “Hoeveel tijd wint hij die niet kijkt om te zien wat zijn buurman zegt of doet of denkt, maar alleen kijkt naar wat hij zelf doet, om het rechtvaardig en heilig te maken.”

 32. “Je bezit altijd de optie om geen mening te hebben. Er is nooit enige noodzaak om je op te winden of je ziel te kwellen over dingen die je niet kunt controleren. Deze dingen vragen niet om door jou beoordeeld te worden. Laat ze met rust.”

 33. “Wat we nu doen, weerklinkt in de eeuwigheid.”

 34. “Je bent een kleine ziel die een lijk met zich meedraagt, zoals Epictetus placht te zeggen.”

 35. “Doe elke daad van je leven alsof het de allerlaatste daad van je leven was.”

 36. “Begin elke dag door tegen jezelf te zeggen: Vandaag zal ik te maken krijgen met tegenwerking, ondankbaarheid, brutaliteit, ontrouw, kwaadwilligheid en egoïsme – al deze dingen zijn te wijten aan de onwetendheid van de daders over wat goed of kwaad is. Maar voor mijn deel heb ik al lang de aard van het goede en zijn edelheid waargenomen, de aard van het kwaad en zijn kleinheid, en ook de aard van de dader zelf, die mijn broer is (niet in fysieke zin, maar als een medeschepsel met reden en een deel van het goddelijke); daarom kan geen van die dingen mij schaden, want niemand kan mij betrekken bij iets vernederends. Ook kan ik niet boos worden op mijn broer of ruzie met hem maken; want hij en ik zijn geboren om samen te werken, zoals de twee handen, voeten of oogleden van een mens, of de boven- en onderrijen van zijn tanden. Elkaar tegenwerken is tegen de wet van de natuur – en wat is irritatie of afkeer anders dan een vorm van tegenwerking.”

 37. “Laat je niet verliezen in dromen over wat je niet hebt, maar tel de belangrijkste zegeningen op die je wel bezit, en herinner je dan dankbaar hoe je zou smachten naar hen als ze niet van jou waren.”

 38. “De perfectie van karakter is dit: om elke dag te leven alsof het je laatste is, zonder haast, zonder onverschilligheid, zonder pretentie.”

 39. “De belemmering voor actie bevordert actie. Wat het pad blokkeert, wordt het pad.”

 40. “Kijk terug over het verleden, met zijn veranderende rijken die opkwamen en vielen, en je kunt ook de toekomst voorspellen.”

 41. “Want het is in jouw macht om jezelf terug te trekken wanneer je maar wilt.”

 42. “Bij het ochtendgloren, wanneer je moeite hebt om uit bed te komen, zeg tegen jezelf: “”Ik moet aan het werk – als mens. Waar moet ik over klagen, als ik ga doen waar ik voor geboren ben – de dingen die ik in de wereld ben gebracht om te doen? Of is dit waarvoor ik geschapen ben? Om onder de dekens te kruipen en warm te blijven?”

  Ben je geboren om je “lekker” te voelen? In plaats van dingen te doen en ze te ervaren? Zie je de planten, de vogels, de mieren en spinnen en bijen niet hun individuele taken uitvoeren, de wereld zo goed mogelijk in orde brengen? En ben je niet bereid om je taak als mens te vervullen? Waarom ren je niet om te doen wat je natuur van je vraagt?

  Je houdt niet genoeg van jezelf. Of je zou ook van je natuur houden, en wat het van je eist.”

 43. “Je dagen zijn geteld. Gebruik ze om de ramen van je ziel naar de zon te openen. Als je dat niet doet, zal de zon snel ondergaan, en jij ermee.”

 44. “Het universum verandert; ons leven is wat onze gedachten ervan maken.”

 45. “Onthoud dat er maar heel weinig nodig is om een gelukkig leven te leiden.”

 46. “De waarde van een man is niet groter dan de waarde van zijn ambities.”

 47. “Beschouw nooit iets als een voordeel voor je dat ervoor zal zorgen dat je je woord breekt of je zelfrespect verliest.”

 48. “Ga niet door met bespreken wat een goed persoon zou moeten zijn. Wees er gewoon een.”

 49. “Verwerp andere dingen en houd vast aan de kostbare paar; en bedenk ook dat elke man alleen in het heden leeft, wat een ondeelbaar punt is, en dat de rest van zijn leven ofwel voorbij is of onzeker is. Kort is het leven van de mens en klein is het hoekje van de aarde waar hij leeft; ook kort is de langste postume roem, slechts gedragen door een opeenvolging van arme mensen die zeer binnenkort zullen sterven en die weinig van zichzelf weten, laat staan van iemand die lang geleden is overleden.”

 50. “Ontvang zonder hoogmoed, laat los zonder strijd.”

 51. “Je hebt de macht om jezelf terug te trekken wanneer je dat wilt. Perfecte rust van binnen bestaat uit het goed ordenen van de geest, het rijk van jouw eigen.”

 52. “Als iemand mij minacht, is dat zijn probleem. Mijn enige zorg is om niets te doen of zeggen dat minachting verdient.”

 53. “De dingen waar je aan denkt bepalen de kwaliteit van je geest.”

 54. “De waarde van een persoon wordt gemeten aan de waarde van wat hij waardeert.”

 55. “”Alleen dat je het juiste doet. De rest doet er niet toe. Koud of warm. Vermoeid of goed uitgerust. Veracht of geëerd. Stervend…of bezig met andere opdrachten. Want sterven is ook een van onze opdrachten in het leven. Ook daar: “Te doen wat gedaan moet worden.” Kijk naar binnen. Laat de ware aard van iets je niet ontglippen. Voordat je het weet, zullen alle bestaande dingen getransformeerd worden, om op te stijgen als rook (onder voorbehoud dat alle dingen één worden), of uiteengejaagd te worden in fragmenten…om van de ene onzelfzuchtige daad naar de andere te gaan met God in gedachten. Alleen daar, vreugde en stilte…wanneer gestoord, onvermijdelijk, door omstandigheden, keer dan meteen terug naar jezelf, en verlies het ritme niet meer dan je kan helpen. Je zult een beter begrip hebben van de harmonie als je steeds weer terugkeert naar het.””

 56. “Hoe belachelijk en hoe vreemd is het om verbaasd te zijn over iets wat er in het leven gebeurt.”

 57. “Het verbaast me nooit: we houden allemaal meer van onszelf dan van andere mensen, maar hechten meer waarde aan hun mening dan aan onze eigen mening.”

 58. “Het leven is noch goed noch kwaad, maar slechts een plek voor goed en kwaad.”

 59. “Wat iemand ook doet of zegt, ik moet smaragd zijn en mijn kleur behouden.”

 60. “Als iemand kan bewijzen dat ik het mis heb en me mijn fout in gedachten of daden kan laten zien, zal ik graag veranderen. Ik zoek de waarheid, die nooit iemand heeft geschaad: het schadelijke is om te volharden in zelfbedrog en onwetendheid.”

 61. “Mensen zijn voor elkaar ontstaan, dus leer hen of leer hen verdragen.”

 62. “Je geluk hangt af van de kwaliteit van je gedachten: bewaak ze daarom goed en zorg ervoor dat je geen ideeën koestert die niet passen bij de deugd en redelijke natuur.”

 63. “Al breek je je hart, mannen zullen doorgaan zoals voorheen.”

 64. “Doe wat je wilt. Zelfs als je jezelf verscheurt, zullen de meeste mensen doorgaan met dezelfde dingen doen.”

 65. “Doe niet alsof je tienduizend jaar hebt om weg te gooien. De dood staat naast je. Wees nuttig terwijl je leeft en het is in je macht.”

 66. “Accepteer wat er naar je toe komt, geweven in het patroon van je lot, want wat past beter bij je behoeften?”

 67. “Hervind je zintuigen, roep jezelf terug en word weer wakker. Nu je beseft dat alleen dromen je lastigvielen, bekijk deze ‘realiteit’ zoals je je dromen bekijkt.”

 68. “De dood lacht ons allemaal toe; het enige wat we kunnen doen is glimlachen terug.”

 69. “Nergens kan de mens een rustiger of meer ongestoord toevluchtsoord vinden dan in zijn eigen ziel.”

 70. “Het geluk van degenen die populair willen zijn, hangt af van anderen; het geluk van degenen die plezier zoeken, fluctueert met stemmingen buiten hun controle; maar het geluk van de wijzen groeit uit hun eigen vrije daden.”

 71. “Iedereen die verkeerd doet, doet zichzelf kwaad; iedereen die onrecht doet, doet het aan zichzelf, maakt zichzelf slecht.”

 72. “Als je wordt gekweld door externe zaken, dan zijn zij niet degene die je verstoren, maar jouw eigen oordeel over hen. En het is in jouw macht om dat oordeel nu uit te wissen.”

 73. “Blijf bij het heden.”

 74. “Of is het je reputatie die je dwars zit? Maar kijk eens hoe snel we allemaal vergeten worden. De afgrond van eindeloze tijd die alles opslokt. De leegte van die applaudisserende handen. De mensen die ons prijzen; hoe wispelturig ze zijn, hoe willekeurig. En het kleine gebied waar het plaatsvindt. De hele aarde een punt in de ruimte – en het grootste deel ervan onbewoond.”

 75. “Let altijd op dat alles het resultaat is van verandering, en raak gewend aan het idee dat er niets is waar de natuur zo van houdt als het veranderen van bestaande vormen en het maken van nieuwe vormen zoals die.”

 76. “Kies ervoor om niet gekwetst te worden – en je zult je niet gekwetst voelen. Voel je niet gekwetst – en je bent het niet geweest.”

 77. “Verspil niet wat er over is van je leven met speculeren over je buren, tenzij met het oog op wederzijds voordeel. Je afvragen wat die-en-die doet en waarom, of wat hij zegt, denkt of beraamt – met andere woorden, alles wat je afleidt van trouw aan de heerser binnenin jezelf – betekent een verlies van kans voor een andere taak.”

 78. “De herinnering aan alles wordt al snel overweldigd door de tijd.”

 79. “Omdat iets moeilijk lijkt voor jou, betekent niet dat het onmogelijk is voor iemand anders om het te bereiken.”

 80. “Concentreer je elke minuut zoals een Romein – zoals een man – op het doen van wat voor je ligt met precieze en oprechte ernst, teder, bereidwillig, met rechtvaardigheid. En op jezelf bevrijden van alle andere afleidingen. Ja, dat kan je – als je alles doet alsof het het laatste is wat je doet in je leven, en stop met doelloos te zijn, stop met je emoties je verstand te laten overstemmen, stop met hypocriet, egoïstisch, prikkelbaar te zijn. Zie je hoe weinig dingen je moet doen om een bevredigend en eerbiedig leven te leiden? Als je dit kunt beheersen, is dat alles wat zelfs de goden van je kunnen vragen.”

 81. “Wees als de klif waartegen de golven voortdurend breken; maar het staat stevig en temt de woede van het water eromheen.”

 82. “Niemand kan zowel het verleden als de toekomst verliezen – hoe kan iemand beroofd worden van wat hij niet bezit? … Het is alleen het huidige moment waarvan hij beroofd kan worden: en als dit alles is wat hij heeft, kan hij niet verliezen wat hij niet heeft.”

 83. “De kunst van het leven lijkt meer op worstelen dan op dansen, voor zover het klaar staat tegen het toevallige en het onvoorziene, en niet geneigd is om te vallen.”

 84. “Ongeluk op nobele wijze gedragen is geluk.”

 85. “Ga dan door deze korte tijd in overeenstemming met de natuur, en eindig je reis tevreden, net zoals een olijf van de boom valt wanneer hij rijp is, de natuur zegenend die het voortbracht, en de boom bedankend waarop hij groeide.”

 86. “Maak jezelf niet van streek door je leven als geheel voor te stellen; verzamel niet in je geest de vele en gevarieerde problemen die in het verleden zijn gekomen en in de toekomst zullen komen, maar vraag jezelf met betrekking tot elke huidige moeilijkheid: ‘Wat is er in dit dat ondraaglijk en onverdraaglijk is?’ Je zou beschaamd zijn om het toe te geven! En herinner jezelf er dan aan dat het niet de toekomst is of wat er is gepasseerd dat je kwellen, maar altijd het heden, en de kracht hiervan wordt aanzienlijk verminderd als je het geïsoleerd neemt en je geest terechtwijst als het denkt dat het er niet tegenop kan als het op zichzelf wordt genomen.”

 87. “Een man moet rechtop staan, niet overeind gehouden worden door anderen.”

 88. “Graaf van binnen. Binnenin is de bron van Goed; en het staat altijd klaar om op te borrelen, als je gewoon graaft.”

 89. “Houd volledig rekening met de voortreffelijkheden die je bezit, en onthoud dankbaar hoe je naar ze zou verlangen als je ze niet had.”

 90. “Elk levend organisme is vervuld wanneer het het juiste pad volgt voor zijn eigen aard.”

 91. “Is uw komkommer bitter? Gooi het weg. Zijn er doornen op uw pad? Sla af. Dat is genoeg. Ga niet verder en zeg: “Waarom werden dingen van deze soort ooit in deze wereld gebracht?” noch ondraaglijk noch eeuwigdurend – als gij in gedachten houdt dat het zijn grenzen heeft, en als gij niets toevoegt aan verbeelding. Pijn is ofwel een kwaad voor het lichaam (laat dan het lichaam zeggen wat het ervan denkt!)-of voor de ziel. Maar het is in de macht van de ziel om haar eigen sereniteit en rust te handhaven. . . .””

 92. “Denk aan je vele jaren van uitstel; hoe de goden je keer op keer verder uitstel hebben verleend, waarvan je geen gebruik hebt gemaakt. Het is nu tijd om de aard van het universum te realiseren waartoe je behoort, en van die controlerende Kracht waarvan je het nageslacht bent; en om te begrijpen dat je tijd een limiet heeft. Gebruik het dan om je verlichting te bevorderen; of het zal voorbij zijn, en nooit meer binnen je bereik zijn.”

 93. “Wanneer je ‘s ochtends opstaat, denk dan aan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven – om te ademen, te denken, te genieten, te liefhebben”

 94. “Ik was ooit een gelukkig man, maar op een gegeven moment verliet het geluk me.Maar echt geluk is wat je voor jezelf creëert. Goed geluk: goed karakter, goede bedoelingen en goede acties.”

 95. “Dat wat echt mooi is, heeft niets nodig; niet meer dan wet, niet meer dan waarheid, niet meer dan welwillendheid of bescheidenheid.”

 96. “Mannen zoeken toevluchtsoorden voor zichzelf, huizen op het platteland, zeekusten en bergen; en ook jij verlangt zeer naar zulke dingen. Maar dit is helemaal een teken van het meest voorkomende soort mannen, want het is in jouw macht wanneer je ervoor kiest je terug te trekken in jezelf. Nergens trekt een mens zich met meer rust en vrijheid van zorgen terug dan in zijn eigen ziel, vooral wanneer hij zulke gedachten in zich heeft dat hij door ernaar te kijken onmiddellijk in volmaakte rust is; en ik beweer dat rust niets anders is dan de goede ordening van de geest. Geef jezelf dus voortdurend deze toevlucht, en vernieuw jezelf; en laat je principes kort en fundamenteel zijn, die, zodra je erop terugvalt, voldoende zullen zijn om de ziel volledig te reinigen en je terug te sturen zonder enige ontevredenheid over de dingen waarnaar je terugkeert. Waarmee ben je dan ontevreden? Met de slechtheid van mensen? Herinner jezelf aan deze conclusie, dat rationele dieren voor elkaar bestaan, en dat verdragen een deel van rechtvaardigheid is, en dat mensen verkeerd handelen onvrijwillig; en bedenk hoeveel mensen er al zijn, na onderlinge vijandigheid, argwaan, haat en vechten, dood neergevallen zijn, tot as gereduceerd; en wees nu eindelijk rustig. – Maar misschien ben je ontevreden over datgene wat je is toegewezen uit het universum. Herinner jezelf aan deze alternatief; ofwel is er voorzienigheid of atomen, toevallige samenloop van dingen; of herinner je de argumenten waarmee is bewezen dat de wereld een soort politieke gemeenschap is, en wees nu eindelijk rustig. – Maar misschien zullen lichamelijke zaken zich nog steeds aan je he”

 97. “Wanneer mensen je pijn doen, vraag jezelf af welk goed of kwaad ze dachten dat daarvan zou komen. Als je dat begrijpt, zul je medeleven voelen in plaats van verontwaardiging of boosheid. Jouw gevoel voor goed en kwaad kan hetzelfde zijn als dat van hen, of er dichtbij in de buurt liggen, in dat geval moet je hen vergeven. Of jouw gevoel voor goed en kwaad kan verschillen van dat van hen. In dat geval zijn ze misleid en verdienen ze jouw mededogen. Is dat zo moeilijk?”

 98. “Wat we niet kunnen verdragen, verwijdert ons van het leven; wat overblijft kan worden verdragen.”

 99. “Alle mensen zijn voor elkaar gemaakt: leer ze dan beter of verdraag ze.”

 100. “Geen enkele man is gelukkig die niet van zichzelf denkt dat hij dat is.”

 101. “Wees tolerant tegenover anderen en streng voor jezelf.”

 102. “Ik ben ongelukkig omdat dit mij is overkomen. – Niet zo, maar gelukkig ben ik, hoewel dit mij is overkomen, omdat ik vrij blijf van pijn, noch verpletterd door het heden, noch bang voor de toekomst.”

 103. “De laaiende vuur maakt vlammen en helderheid van alles wat erin wordt gegooid.”

 104. “Hoe belachelijk en onrealistisch is de man die verbaasd is over alles wat er in het leven gebeurt.”

 105. “Menselijk leven. Duur: vluchtig. Aard: veranderlijk. Waarneming: vaag. Toestand van het lichaam: vergankelijk. Ziel: ronddraaiend. Geluk: onvoorspelbaar. Blijvende roem: onzeker. Samenvatting: Het lichaam en zijn delen zijn een rivier, de ziel een droom en mist, het leven is een strijd en een reis ver van huis, blijvende reputatie is vergetelheid.”

 106. “Alle dingen vervagen en veranderen snel in mythe.”

 107. “Het zijn niet de daden van anderen die ons dwarszitten (want die daden worden gecontroleerd door hun overheersende deel), maar het zijn veeleer onze eigen oordelen. Verwijder daarom die oordelen en besluit om je boosheid los te laten, en het zal al weg zijn. Hoe laat je los? Door te beseffen dat dergelijke acties niet beschamend voor jou zijn.”

 108. “Wanneer je ‘s ochtends wakker wordt, denk dan aan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven – om te ademen, te denken, te genieten, te houden van.”

 109. “Over Socrates wordt gezegd dat hij in staat was om zich te onthouden van, en te genieten van, die dingen waar velen te zwak voor zijn om zich van te onthouden, en niet kunnen genieten zonder overdaad. Maar sterk genoeg zijn om zowel het een te verdragen als nuchter te blijven in het ander is het kenmerk van een man die een perfecte en onoverwinnelijke ziel heeft.”

 110. “Tijd is als een rivier samengesteld uit de gebeurtenissen die plaatsvinden, en een gewelddadige stroom; want zodra iets is gezien, wordt het meegenomen, en er komt iets anders voor in de plaats, en ook dit zal worden meegenomen.”

 111. “Alle dingen van het lichaam stromen weg als een rivier, alle dingen van de geest zijn dromen en illusies; het leven is oorlogvoering en een bezoek aan een vreemd land; de enige blijvende roem is vergetelheid.”

 112. “In de ochtend wanneer je met tegenzin opstaat, laat deze gedachte aanwezig zijn – Ik sta op om het werk van een mens te doen. Waarom ben ik dan ontevreden als ik de dingen ga doen waarvoor ik besta en waarvoor ik in de wereld ben gebracht?”

 113. “Leef je leven in waarheid en gerechtigheid, tolerant tegenover degenen die noch waar noch rechtvaardig zijn.”

 114. “Woede kan niet oneerlijk zijn.”

 115. “Stem jezelf af op het leven dat je gegeven is; en hou echt van de mensen met wie het lot je heeft omringd”

 116. “Denk niet dat wat moeilijk is om te beheersen voor jou, menselijk onmogelijk is; en als het menselijk mogelijk is, beschouw het dan als binnen handbereik.”

 117. “Vandaag ben ik ontsnapt aan angst. Of nee, ik heb het weggegooid, omdat het in mij zat, in mijn eigen percepties – niet aan de buitenkant.”

Marcus Aurelius: Leven en Carrière

Marcus Aurelius werd geboren in het jaar 121 na Christus in Rome, Italië. Hij werd keizer van Rome van 161 tot 180, en was de laatste van de zogenaamde “Vijf Goede Keizers”. Tijdens zijn heerschappij werd hij geconfronteerd met vele uitdagingen en tegenslagen, maar bleef hij vasthouden aan zijn principes en filosofie.

Stoïcijnse Filosofie

Marcus Aurelius was een van de meest bekende Stoïcijnse filosofen. Hij geloofde dat mensen controle konden hebben over hun emoties en rustig en standvastig konden reageren op de buitenwereld.

Geduld en Innerlijke Kracht

In werken zoals “Meditations” richtte hij zich op het accepteren van lijden en mislukking als natuurlijke onderdelen van het leven. Hij moedigde mensen aan geduldig en moedig de uitdagingen aan te gaan.

Wijsheid en Begrip

Marcus Aurelius beschouwde het verwerven van kennis en inzicht als een belangrijk onderdeel van het leven. Hij moedigde mensen aan te leren van ervaringen en advies van anderen.

De geciteerde uitspraken geven inderdaad slechts een klein inkijkje in het filosofische erfgoed van Marcus Aurelius, maar ze bieden diepgaande inzichten in het leven en de benadering van dagelijkse uitdagingen. Om een beter begrip te krijgen van het leven en de ideeën van Marcus Aurelius, kun je werken zoals “Meditations” lezen, waar hij zijn overpeinzingen en inzichten over het leven en de natuur deelt.

Marcus Aurelius was niet alleen een groot leider, maar ook een diepzinnige filosoof. Zijn leven en levensfilosofie blijven een voortdurende bron van inspiratie voor mensen die streven naar betekenis en wijsheid in het leven.

Laten we samen de lessen uit het leven en de filosofie van Marcus Aurelius verkennen en vasthouden om ze toe te passen in ons dagelijks leven.

Het artikel is samengesteld door mij (Ineke Kraijo) uit verschillende bronnen op internet. Ik wens de lezers een dag vol vreugde en geluk toe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button